جشـــــــــــنواره بــــــزرگ

هر خدمت یک هدیه

غدیــری متفـاوت

زمان تا پایان جشنواره

 
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

لاین تتو و آرایش دائم

* بلید ابرو

هدیه ویژه ، بن مژه

* شــید لـب

هدیه ویژه ، بن مژه

لاین مــیک آپ

* مــیک آپ

هدیه ویژه ، کرلی

* مــیک آپ

هدیه ویژه ، براشینگ

لاین مــــــو

* کراتین و احیای مو

هدیه ویژه ، موخوره گیری

* براشینگ

هدیه ویژه ، بافت بغل سر

* کراتین و احیای مو

هدیه ویژه ، کــات مـــــو

* کراتین و احیای مو

هدیه ویژه ، اوزون تراپی

لاین ناخـن

* ترمــیم

هدیه ویژه ، ژلیش

* پارافـین تراپی

هدیه ویژه ، اسکراپ دست یا پـا

* لمینت،کاشت

هدیه ویژه ، یک جلسه ترمــیم

* پدیکور ویـژه

هدیه ویژه ، ژلــیش پـا

لاین رنگ و لایت

* رنگ و لایت

هدیه ویژه ، پلکس

* رنگ و لایت

هدیه ویژه ، کوپ

راه های ارتباطی با سالن آرایش فریا

تلفن ثابت : 02190910109

موبایل : 09025322695